Arbeidsmarktinformatie en onderzoek

WZW rekent het in kaart brengen van de informatiebehoefte onder haar leden, de afstemming daarover met de aanbieders van strategische arbeidsmarktinformatie en het verzamelen en presenteren van diezelfde arbeidsmarktinformatie dan ook tot haar kerntaken. Bovendien vervullen we een centrale rol in de afstemming met het onderwijs, het vormgeven aan arbeidsmarktcommunicatie en het leveren van een bijdrage aan (complexe) mobiliteitsvraagstukken.

Arbeidsmarktmonitor 

WZW heeft voor haar regio's Rivierenland, Nijmegen, Arnhem en Ede arbeidsmarktrapporten opgesteld. WZW arbeidsmarktmonitor geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de vier WZW‐regio's voor de sector Zorg en Welzijn.

2017:

Intersectorale Arbeidsmarktmonitor Gelderland

De vraag naar medewerkers in sector Zorg en Welzijn in Gelderland neemt toe. Op verschillende functies bestaan zelfs al tekorten. WZW ziet kansen voor intersectorale uitwisseling van medewerkers om werkgelegenheid voor de regio te behouden. Dit wordt ondersteund door het rapport Intersectorale Arbeidsmarktmonitor Gelderland 2017 van WZW.

Factsheets

Factsheet Tekorten

Factsheet Eerste lijn

Factsheet hbo+

Factsheet Arbeidsmarktperspectief niveau 1 en 2

Themarapport Werkvermogen 55+ Zorg en Welzijn

WZW heeft in samenwerking met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen themarapport Werkvermogen 55+ ontwikkeld. Het rapport gaat in op het werkvermogen van 55+ in Zorg en Welzijn. De resultaten roepen op tot het ontwikkelen en het delen van kennis over preventief levensfasebewust personeelsbeleid om het werkvermogen van de ouder wordende professional in de sector te kunnen waarborgen. Rapport Werkvermogen 55+.

Themarapport Flexibiliteit

Naast de jaarlijkse arbeidsmarktmonitor heeft WZW met het themarapport Investeren in flexwerkers in Zorg en Welzijn ingezoomd op het thema flexibiliteit. Belangrijkste constatering in dit themarapport is dat het lijkt alsof er heel veel geïnvesteerd wordt in kwaliteit en opleiding van medewerkers, maar in de praktijk blijkt de inzet van middelen gericht op behoud van kwaliteit in plaats van op verbeteren.
Themarapport Investeren in flexwerkers in Zorg en Welzijn 

AZW rapport arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2016

Eindrapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjerry Verhoeven, t.verhoeven@wzw.nl / 026 - 38 98 983.