FLOOW2 Healthcare

FLOOW2 Healthcare

FLOOW2 is het eerste bedrijf in de wereld dat de kansen rondom b2b asset sharing identificeerde. Het bedrijf ontwikkelde een business-to-business deelmarktplaats die bedrijven en organisaties in staat stelt om de overcapaciteit aan materieel en diensten transparant en verhandelbaar te maken, op een veilige en gebruiksvriendelijke manier. FLOOW2 Healthcare richt zich specifiek op de gezondheidszorg. 

Samen met WZW heeft FLOOW2 Healthcare de WZW Deelmarktplaats opgezet. Op dit digitale platform kunnen leden van WZW in een afgeschermde omgeving stilstaande capaciteit, overtollig meubilair, medische apparatuur en andere assets ter leen, huur of verkoop bij elkaar onder de aandacht brengen.