Diensten en producten WZW

WZW biedt een compleet aanbod aan diensten en producten aan.

Diensten vanuit de beleidsthema's
WZW organiseert workshops, trainingen, masterclasses en andere bijeenkomsten voor haar leden en niet-leden. Vaak betreffen deze onderwerpen die vallen onder één van onze beleidsthema's Duurzame inzetbaarheid, Strategisch Arbeidsmarkt Beleid, Instroom en imago, Arbeidsmarkt en onderwijs en Mobiliteit. Kijk daarom onder het betreffende thema voor de geplande activiteiten. Of raadpleeg het evenementenoverzicht voor het totale aanbod.

Diensten vanuit WZW
Overige bijeenkomsten, workshops, trainingen, congressen die WZW organiseert, zijn gericht op werkgevers. 

  • Algemene ledenvergadering - 2x per jaar
  • Jaarlijks congres/arbeidmarktevent
  • Leergang Arbeidsrecht - in samenwerking met Hanze advocaat
  • Kennissessie Nieuwe wetgeving in vogelvlucht - in samenwerking met Hanze advocaat
  • Informatiebijeenkomst Subsidies in de zorg - in samenwerking met Finestri Subsidie management
  • Zorgmedewerkers als ambassadeur van je organisatie - in samenwerking met T-Workx
  • Matchtafelbijeenkomsten in regio Arnhem, Nijmegen, Rivierenland, Foodvalley

Diensten vanuit het Transitiebedrijf
Het Transitiebedrijf van WZW ondersteunt bij de door- en uitstroom van medewerkers. De trainingen, workshops en bijeenkomsten die WZW vanuit het Transitiebedrijf aanbiedt, zijn dan ook gericht op medewerkers in Zorg en Welzijn. Kijk voor een totaal overzicht op www.transitiebedrijf.nl.  

Werkeninzorgenwelzijn.nl
Werkeninzorgenwelzijn.nl is het loopbaanplatform van WZW. Hierop vinden werkzoekenden en medewerkers in Zorg en Welzijn alles over leren, ontwikkelen en werken in Zorg en Welzijn in Gelderland. 

Duurzaam Diensten Delen
Op www.dienstendelen.nl faciliteert WZW het initiatief Duurzaam Diensten Delen. In dit initiatief heeft een aantal zorg- en welzijnsorganisaties, aangesloten bij WZW, de handen ineen geslagen om diverse diensten met elkaar te ontwikkelen en te delen. Kennis, expertise, duurzame samenwerking en concrete diensten op gebied van verschillende (HR-)thema’s komen hierin samen.  

De Werkgeverij
De Werkgeverij is een nieuw, innovatief samenwerkingsverband van werkgevers en hun werknemers in Zorg, Welzijn, Kinderopvang en Jeugdzorg. In dit unieke arbeidsmarktconcept vormen de deelnemende werkgevers consortiumpartners. De partners delen onderling werk en medewerkers, gebaseerd op goed werkgeverschap, goed werknemerschap en vertrouwen. Dit initiatief is mede tot stand gekomen met inzet van WZW en wordt ondersteund door WZW.  

Zorgtopbanen
Zorgtopbanen.nl is een gezamenlijk initiatief van negen regionale werkgeversverenigingen in Zorg en Welzijn. Op deze vacaturesite zijn alle hbo+- en wo-vacatures in Zorg en Welzijn in heel Nederland te vinden.

WZW Deelmarktplaats
WZW deelmarktplaats Zorg en Welzijn is een online deelplatform van WZW en FLOOW2 Healthcare, waarop leden van WZW hun bedrijfsmaterieel, stilstaande capaciteit, overtollig geworden meubilair en meer bij elkaar onder de aandacht kunnen brengen. Dit maakt het mogelijk om eenvoudig en efficiënt van elkaar te lenen, huren of kopen. Hiermee kunnen bedrijfskosten verlaagd worden, grote investeringen heroverwogen worden en het rendement verhoogd worden. Samen naar maatschappelijk verantwoord ondernemen met financiële kansen.