Privacyverklaring WZW

Privacyverklaring

Op de verschillende websites van WZW vindt u waardevolle informatie, kunt u documenten downloaden en kunt u zich aanmelden voor de evenementen en activiteiten van WZW. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving. Dat betekent dat wij: 

  • Alleen gegevens verzamelen die u zelf invoert 
  • Alleen gegevens verzamelen voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt 
  • Uw persoonsgegevens niet doorgeven aan een derde partij, tenzij dit nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk toe zijn verplicht 
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw gegevens te beschermen 
  • Op aanvraag uw persoonsgegevens ter inzage bieden, corrigeren of verwijderen

Wij verwerken gegevens voor een of meerdere doeleinden: 

  • Om uw persoonlijke profiel in Werkeninzorgenwelzijn.nl voor u aan te maken en/of bij te werken
  • Om uw vragen, berichten in behandeling te nemen 
  • Om toegang te verlenen tot de afgeschermde delen van de WZW websites 
  • Om u de mogelijkheid te bieden om deel te nemen en gebruik te maken van de verschillende communities 
  • Om onze websites te verbeteren