Missie en Visie

Missie

WZW stelt werkgevers in Zorg en Welzijn Gelderland in staat goed werkgever te zijn door samen met hen (regionale) arbeidsmarktvraagstukken op te lossen.

WZW weet sturing te geven op de continu bewegende, regionale arbeidsmarkt. Zij brengt huidige en toekomstige arbeidsmarktknelpunten in kaart voor werkgevers in Zorg en Welzijn in Gelderland. Proactief komt WZW met de juiste diagnose en geeft antwoord met doelgerichte acties op gebied van in-, door- en uitstroom en duurzame inzetbaarheid. WZW doet dit vanuit de overtuiging in het Gelders Arbeidsmarkt Model. Zij wil duurzame verbinding en samenwerking aangaan en werken vanuit het 'voor-en-door-elkaar-principe'.

Visie

Werkgevers in Gelderland moeten elkaar effectief weten te vinden in het regionale netwerk. Goed werkgever- en werknemerschap en werkzekerheid in plaats van baanzekerheid vormen de basis om samen te werken aan balans tussen vraag naar en aanbod van voldoende en goed kwalificeerde medewerkers.

WZW is daarbij het platform van kennis en expertise en vervult een voortrekkersrol. Door te verenigen, door kennisdeling en –ontwikkeling en realisatiekracht zijn we in staat samen arbeidsmarktvraagstukken op te lossen.

Kernwaarden

Deskundig
Wij weten goed wat er speelt op de regionale arbeidsmarkt door het onderhouden van goed en proactief contact met onze leden. Met onze specifieke kennis van de arbeidsmarkt, van de relevante spelers hierin en personeels- en organisatiemanagement zijn wij in staat sturing te geven aan de continu bewegende arbeidsmarkt en de daarbij aanwezige personeels- en organisatievraagstukken.

Toegewijd
Wij zetten ons met daadkracht en energie in om werkgevers in Zorg en Welzijn Gelderland persoonlijk en op maat te begeleiden naar oplossingen voor arbeidsmarkt,- personeels- en organisatievraagstukken. Zij moeten zich kunnen concentreren op het verlenen van goede zorg en dienstverlening. Onze inzet, creativiteit, vasthoudendheid en ons enthousiasme kenmerken onze toewijding en maken dat wij een groot realiserend vermogen hebben.

Ondernemend
Vanuit onze kleine vaste organisatie met directe verbinding met relevante experts en ondersteuners kunnen wij snel en flexibel inspelen op de behoefte van onze leden. Wij werken in de voorhoede en met ambitie aan het vinden van innovatieve en duurzame oplossingen van arbeidsmarkt,- personeels- en organisatievraagstukken.

Privacyverklaring

Op de verschillende websites van WZW vindt u waardevolle informatie, kunt u documenten downloaden en kunt u zich aanmelden voor de evenementen en activiteiten van WZW. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving. Dat betekent dat wij: 

  • Alleen gegevens verzamelen die u zelf invoert 
  • Alleen gegevens verzamelen voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt 
  • Uw persoonsgegevens niet doorgeven aan een derde partij, tenzij dit nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk toe zijn verplicht 
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw gegevens te beschermen 
  • Op aanvraag uw persoonsgegevens ter inzage bieden, corrigeren of verwijderen

Wij verwerken gegevens voor een of meerdere doeleinden: 

  • Om u uw persoonlijke profiel in werken in zorg en welzijn te ‘uploaden’ of bij te werken 
  • Om uw vragen, berichten in behandeling te nemen 
  • Om toegang te verlenen tot de afgeschermde delen van de WZW websites 
  • Om u de mogelijkheid te bieden om deel te nemen en gebruik te maken van de verschillende communities 
  • Om onze websites te verbeteren