Medewerkers en RvT

Verenigingsbureau

Het verenigingsbureau bestaat uit een klein vast team. 

    Arno Spitters, MA         
    Directeur-bestuurder

drs. Pascalle Neijenhuis 
Directeur-bestuurder a.i.    
Martine Loonstra, AA
Controller
  Tjerry Verhoeven, MSc      
  Arbeidsmarktanalist /
  projectmanager
 Pieternel van Heijst             
 Projectmanager             

Susanne Haarsma          
Projectmanager          

  Nicolette Horn
  Programmamanager

          drs. Sandra Franken
          Programmamanager

     drs. Johan Weevers
     Projectmanager

  Karin van Roosmalen, MSc             
  Projectmanager

Wendy Penning                                   
Officemedewerker/
projectmanager
Raymond Reus                          
Administrateur       

  Inez Pelgröm
  Communicatieadviseur

          Wies Koopman
          Communicatieadviseur

Lieke Hartman, MA
Communicatiemedewerker

Raad van Toezicht

mw. drs. T. Piket
Voorzitter Raad van Toezicht WZW en Bestuurder de Waalboog

dhr. drs. B. van der Ploeg
Raad van Toezicht en Bestuurder Attent Zorg en Behandeling

dhr. drs. E. ten Holte
Raad van Toezicht en Bestuurder  RIBW-NR

mw. drs. D. van der Linden
Raad van Toezicht en Bestuurder STMR-Vitras

mw. J. Hopster
Raad van Toezicht en Bestuurder Malkander Welzijn

 

Werken bij WZW

Kijk voor vacatures op ons carrièreplatform Werkeninzorgenwelzijn.nl.

Regioplus 

WZW neemt deel aan het landelijk dekkend samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties voor zorg en welzijn, verenigd in koepelorganisatie Regioplus. Er zijn in totaal 14 regionale werkgeversverenigingen Zorg en Welzijn aangesloten bij de koepel. Zij benoemen landelijke knelpunten vanuit de regionale diversiteit en vormen daarmee het scharnier tussen landelijke kaders en regionale activiteiten. Hun focus ligt op het ondersteunen van de regionale werkgeversorganisaties die zich bezig houden met instroom, mobiliteit en behoud van personeel.

Het doel: blijvend voorzien in voldoende en juist gekwalificeerd personeel