Medewerkers en RvT

Verenigingsbureau

Het verenigingsbureau bestaat uit een klein vast team. 

Arno Spitters, MA           
Directeur-
bestuurder

drs. Pascalle Neijenhuis 
Directeur-
bestuurder a.i.    
Martine Loonstra, AA
Controller
 Tjerry Verhoeven, MSc             
 Arbeidsmarktanalist/
 projectmanager

     Pieternel van Heijst
     Projectmanager             

                    Karin van Roosmalen, MSc
                    Projectmanager          

  Susanne Haarsma
  Projectmanager

                     Loeke Salemans, MSc   
                     Projectmanager   

      drs. Johan Weevers      
      Projectmanager      

Nicolette Horn
Programmamanager

                      Wendy Penning
                      Officemanager/projectmanager
Raymond Reus                  
Administrateur             

  Inez Pelgröm
  Communicatieadviseur

               Wies Koopman
               Communicatieadviseur     

         Lieke Hartman, MA
         Communicatiemedewerker

Raad van Toezicht

mw. drs. T. Piket
Voorzitter Raad van Toezicht WZW en Bestuurder de Waalboog

dhr. drs. B. van der Ploeg
Raad van Toezicht en Bestuurder Attent Zorg en Behandeling

dhr. drs. E. ten Holte
Raad van Toezicht en Bestuurder  RIBW-NR

mw. drs. D. van der Linden
Raad van Toezicht en Bestuurder Santé Partners

mw. J. Hopster
Raad van Toezicht en Bestuurder Malkander Welzijn

 

Werken bij WZW

Kijk voor vacatures op ons carrièreplatform Werkeninzorgenwelzijn.nl.

Regioplus 

WZW neemt deel aan het landelijk dekkend samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties voor zorg en welzijn, verenigd in koepelorganisatie Regioplus. Er zijn in totaal 14 regionale werkgeversverenigingen Zorg en Welzijn aangesloten bij de koepel. Zij benoemen landelijke knelpunten vanuit de regionale diversiteit en vormen daarmee het scharnier tussen landelijke kaders en regionale activiteiten. Hun focus ligt op het ondersteunen van de regionale werkgeversorganisaties die zich bezig houden met instroom, mobiliteit en behoud van personeel.

Het doel: blijvend voorzien in voldoende en juist gekwalificeerd personeel