Over WZW

WZW is de Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang in Gelderland. Met meer dan 90 leden is 75% van het totale aantal fte’s werkzaam in deze sector, aangesloten. WZW stelt werkgevers in Zorg en Welzijn Gelderland in staat goed werkgever te zijn door het samen oplossen van hun (regionale) arbeidsmarktvraagstukken. Vanuit ontwikkelingen en vragen uit de sector behartigt WZW gemeenschappelijke belangen, treedt zij op als ambassadeur, biedt zij dienstverlening en fungeert als netwerk- en kennisplatform. WZW kiest duidelijk de rol van gidslicht en toont ondernemerschap met betrekking tot het oplossen van arbeidsmarkt gerelateerde vraagstukken.