Nieuws

Loket voor SectorplanPlus gesloten

De afgelopen weken konden leden en niet-leden een aanvraag indienen voor SectorplanPlus. Het loket voor SectorplanPlus is nu gesloten en er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend voor het eerste tijdvak. De aanvragen worden geanalyseerd en medio december wordt er meer bekend over de vervolgstappen.

De aanvraag van het eerste tijdvak liep van 21 november 2017 tot en met 5 december 2017 via www.SectorplanPlus.nl. Na goedkeuring van uw aanvraag wordt er een overeenkomst gesloten tussen uw organisatie en WZW. Voor leden van WZW is er een korting op de overheadkosten.