Nieuws

Algemene Ledenvergadering WZW goed bezocht

De Algemene Ledenvergadering WZW is met veertig aanwezigen goed bezocht. De bijeenkomst was een combinatie van een formeel gedeelte waarin de stand van zaken van het bureau, de goedkeuring van de begroting en het werkplan RegioPlus 2018 en de presentatie van de nieuwe RvT (zie hieronder) aan de orde kwamen. Daarnaast was er een informatief gedeelte over de SectorplannenPlus (zie hierboven) en Sterk in je Werk Plus toegelicht werden.

Sterk in je Werk wordt verlengd
In onze regio is het project Sterk in je Werk van CNV Connectief en RegioPlus een succes te noemen: er waren 260 individuele loopbaanimpulsen en vijf ledenorganisaties die voor in totaal tweehonderd medewerkers de Inspiratiemiddag organiseerden. In 2018 wordt Sterk in je Werk verlengd. Er is echter een beperkt aantal trajecten, namelijk 300. Dit zijn zowel de individuele trajecten als de inspiratiemiddag.

Voor onze regio verzorgen de loopbaancoaches van WZW’s Transitiebedrijf de gratis loopbaanimpulsen, bedoeld voor iedereen die werkt of wil werken in Zorg en Welzijn en daar een steuntje in de rug bij kan gebruiken. Daarnaast grepen veel leden de gratis loopbaanimpuls aan om deze te integreren in een Inspiratiemiddag voor een groep medewerkers. Op deze manier hebben in totaal tweehonderd medewerkers van Attent Zorg en Behandeling, Klimmendaal, Pro Persona, Zinzia Zorggroep en Karakter inspiratie op kunnen doen voor de ontwikkeling van hun eigen loopbaan.

Het organiseren van een inspiratiemiddag is kosteloos voor leden WZW, de organisatie zorgt voor de faciliteiten. Bedenk vooraf echter wel of de organisatie de eventuele vragen van medewerkers over hun loopbaan na een inspiratiemiddag kan waarmaken.