Skip to main content

VWS stelt voorwaarden aan extra budget verpleeghuizen

Zorgorganisaties moeten een kwaliteitsplan en meerjarenbegroting opstellen om aanspraak te kunnen maken op het extra budget voor verpleeghuiszorg dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beschikbaar stelt de komende jaren. VWS stelt voor de implementatie van het kwaliteitskader in 2019 600 miljoen euro beschikbaar, in de vorm van een kwaliteitsbudget per zorgaanbieder.

 

Dit schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kwaliteitsplan en de meerjarenbegroting vormen de basis voor de gesprekken tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder over de besteding van de extra middelen. Aanbieders moeten vastleggen wat ze gaan doen met het geld, hoe ze dat willen bereiken en hoe dit gemonitord wordt. Op landelijk niveau is vastgesteld dat het kwaliteitsbudget voor 85 procent bestemd is voor personeel en 15 procent is bedoeld voor de implementatie van ‘overige zaken’, zoals innovaties en arbeidsbesparende maatregelen.

Extra budget
Om in aanmerking te komen voor het extra budget van VWS voor 2019 moeten zorgaanbieders uiterlijk 31 december 2018 een kwaliteitsplan inclusief begroting bij het zorgkantoor indienen. Als het zorgkantoor dit goedkeurt, kunnen zorgaanbieders geld krijge van VWS voor de implementatie van het kwaliteitskader. Het ministerie trekt hiervoor in 2019 600 miljoen euro uit, als onderdeel van een structureel beschikbaar totaalbedrag van 2,1 miljard euro.

Bovenop de 2,1 miljard euro trekt het ministerie voor de periode 2018-2021 nog eens 200 miljoen euro uit als ontwikkelbudget. Jaarlijks gaat het om 50 miljoen, bedoeld ter ondersteuning van de uitvoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Deze middelen kunnen zorgkantoren gericht inzetten voor specifieke knelpunten bij de invoering van het kwaliteitskader, zoals knelpunten op het gebied van personeel, technologie en vastgoed.

Voor verbetering vatbaar
Om te beoordelen of de kwaliteitsplannen een goede basis vormen voor gesprekken over de besteding van de extra middelen heeft KPMG een analyse van de kwaliteitsplannen voor het jaar 2018 gemaakt. Hieruit blijkt dat de inhoud van de kwaliteitsplannen nog voor verbetering vatbaar is. KPMG signaleert grote verschillen tussen de kwaliteitsplannen, zowel qua vorm als in mate van detail. Brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland stelt daarom dat er winst valt te behalen in de mate van concreetheid.

De personele opgave waar de verpleeghuizen de komende jaren voor staan met betrekking tot het kwaliteitskader, moet gerealiseerd worden in een krappe arbeidsmarkt. Zorgorganisaties zullen samen met het zorgkantoor op moeten trekken om deze uitdaging te realiseren. Het is de bedoeling dat in 2018 en 2019 in alle zorgkantoorregio’s concrete prestatieafspraken zijn gemaakt tussen verpleeghuizen, opleidingsorganisaties en zorgkantoren over de arbeidsmarkt, zodat de beoogde extra zorgverleners ingezet worden. De bewoners moeten merken dat er genoeg zorgverleners zijn die tijd en aandacht voor hen hebben.

Bron: Skipr.nl