Skip to main content

Verpleegkundigen blij met schrappen handtekening

Het is in de nabije toekomst niet meer nodig dat cliënten een handtekening moeten zetten als er wijzigingen zijn in het zorgplan. De handtekening is een van de grootste ergernissen van verpleegkundigen over de administratieve lasten in de zorg.

 

https://www.zorgvisie.nl/content/uploads/sites/2/2018/05/Oudere_handtekening_Fotolia.jpg

Hoewel de gesprekken tussen de organisatie voor zorgondernemers Actiz, branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) en de Consumentenbond over de nieuwe Algemene Leveringsvoorwaarden voor de wijkverpleging en het verpleeghuis nog gaande zijn, is nu al duidelijk dat er geen handtekening van de cliënt meer nodig is als het zorgplan wordt gewijzigd. De nieuwe voorwaarden worden voor de zomer verwacht.

Noodkreet
De oproep tot afschaffing van de handtekening onder het zorgplan was een noodkreet van een wijkverpleegkundige tijdens de actiedag #meerzorgminderpapier van de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden, V&VN. De handtekening is nummer vijf van de top vijf meest genoemde onnodige registraties. #meerzorgminderpapier was een van de eerste acties om de zorg te ontregelen. Het schrappen van de verplichting een cliënt elke wijziging in het zorgplan te laten ondertekenen, is nummer 1 in het lijstje van schrappunten van wijkverpleegkundigen van het actieplan (Ont)regel de Zorg, een initiatief van zorgverlenerscollectief VvAA.

Betrokkenheid aantonen
De handtekening onder het zorgplan is bedoeld om te laten zien dat de cliënt betrokken is bij het opstellen van het zorgplan en dat het zorgplan in samenspraak tot stand is gekomen. Volgens V&VN is die betrokkenheid ook op andere manieren aan te tonen, bijvoorbeeld in de manier van rapporteren of uit beleid of inhoud van scholingen.

Nieuwe manieren
Hans Buijing, bestuurder bij BTN, bevestigt het einde van de handtekening bij iedere wijziging, maar zegt ook dat het stoppen van het vragen om een handtekening niet wil zeggen dat er geen nieuwe goede werkafspraken voor de toekomst gemaakt moeten worden. ‘We zoeken nu naar manieren die er wel voor zorgen dat cliënten en naasten weten welke afspraken er staan, maar die onnodige rituelen stoppen. Schrappen is vaak lastiger dan iets opnieuw opschrijven. Iedereen praat over schrappen, maar het opnieuw inregelen is behoorlijk lastig.’

Problemen
Volgens Buijing blijken er onverwachte haken en ogen te zitten aan het schrappen van administratieve lasten. Zo zal de inspectie nog steeds willen weten of wat er in het zorgplan staat nog steeds accuraat is en dat het echt afgestemd is met cliënten en naasten. ‘Veel mensen willen ook af van de 5-minutenregistratie, daarom kijken we nu hoe je op een andere manier kunt vaststellen dat in een bepaalde periode daadwerkelijk zorg is geleverd. Maar er wordt al jarenlang op deze manier gewerkt. Daardoor hebben aanbieders hun ict-systemen aangepast op deze manier van registreren en daar is ook weer salarisadministratie op gebaseerd. Dat is een wezenlijk probleem.’

Arbeidsmarkt
Dat wil niet zeggen dat BTN niet alles wil doen om de registratielast terug te dringen. ‘We hebben problemen op de arbeidsmarkt. We hebben moeite om mensen te vinden, maar ook om ze te behouden. Werknemers in de zorg stromen uit vanwege gebrek aan werkplezier. Ze vragen zich af of dit nou het werk is waar ze voor hebben gekozen. We willen die aspecten die het werk niet leuk maken, wegnemen. Het ziekteverzuim is hoog. Oorzaken zijn onder meer de werkdruk en het gebrek aan werkplezier. Die lastendruk moet gewoon omlaag.’

Vertrouwen
V&VN is blij dat de handtekening wordt geschrapt omdat het haaks staat op de vertrouwensrelatie met de patiënt. ‘Bij iedere kleine wijziging in het zorgplan moet de cliënt het zorgplan opnieuw ondertekenen. Dus: plan voor de cliënt uitprinten, meenemen, eraan denken het te laten ondertekenen, het ondertekende plan op kantoor inscannen en als attachment aan het ECD hangen’, stelt de beroepsvereniging op hun website.

Blij maken
Dat de maatregel bij de wijkverpleegkundigen in goede aarde valt, blijkt uit de reacties die het bericht krijgt op facebook. Meer dan 60.000 mensen hebben het bericht gelezen en bijna duizend mensen hebben gereageerd. ‘Ik ga mijn collega’s heel blij maken met dit mooie nieuws! Het kon gebeuren dat een zorgplan twee of drie keer per week moest worden aangepast, omdat de situatie bij de cliënt zo snel verandert. Niemand wordt blij van de tijd die dit kost, even los van haperende Wifi of andere ICT perikelen’, zegt wijkverpleegkundige Yvette Bezemer op de site van V&VN.

Bron: Zorgvisie.nl