Skip to main content

Terugblik: Inspiratiebijeenkomst Zorg- en Welzijnspact

Het Zorg- en Welzijnspact wil de samenwerking intensiveren tussen Zorg, Onderwijs en Overheid. Actiegericht, lerend en werkend. In de inspiratiebijeenkomst van 30 november zijn we samen aan de slag gegaan met ideeën en plannen voor innovatie binnen Zorg en Welzijn. De wijk en de keten stonden hierbij centraal.

Tafelgesprek                                                                          
Jeroen Marée (Directeur Zorg en Welzijn Rijn IJssel), Roland Laan (Directeur Radboudumc Health Academy en hoogleraar Medisch Onderwijs aan de Radboud Universiteit) en Pascalle Neijenhuis (Directeur-bestuurder WZW) gingen het gesprek aan over leven lang leren. Zij bespraken hun visie op dit onderwerp en wat dit betekent voor de huidige en toekomstige zorgprofessionals. Zo sprak Pascalle: ‘als we meer maatwerk willen bieden, moeten we kijken naar competenties om de tekorten en mismatches aan te gaan. Informeel leren is belangrijk, maar hier moet ook ruimte voor zijn. Mensen moeten durven leren en zelf de regie pakken.’ Jeroen vulde hierbij aan dat het ook belangrijk is om technologie te omarmen: ‘zie de mogelijkheden in plaats het als een bedreiging op te vatten. Meer technologie betekent meer tijd voor cliënt!’

'We kunnen alleen persoonsgerichte zorg bieden als professionals samen werken. Samen moeten we het besef ontwikkelen dat samen werken niet vanzelf gaat en dat samenwerken ook geleerd moet worden’, aldus Roland. Pascalle vulde hierbij aan: ‘soms wil je grote passen maken, maar begin klein. Deel successen in bijvoorbeeld het Zorg- en Welzijnspact en leer van elkaar! Daar is ook deze inspiratiebijeenkomst voor bedoeld.’

Pitches
Onder uitstekende leiding van Cindy de Koning kregen de deelnemers te horen welke projecten er op dit moment in uitvoering zijn in de regio. In 7 korte pitches werden deze projecten vanuit Overheid, Onderwijs, Zorg en Welzijn uitgelegd. De twee rondes van pitches warden onderbroken door interactieve tafelgesprekken. De interesse was groot bleek al snel, aangezien iedere tafel direct werd bezet door geïnteresseerden voor de verschillende projecten.

Ronde 1

In de eerste ronde vertelde Lieke Lange (Puryn) kort over het omscholingstraject voor zij-instromers, genaamd switch. Vervolgens kwamen Attent Zorg en Behandeling, Pleyade en Rijn IJssel aan bod met hun Praktijkleerroute. Deze praktijkleerroute behoort overigens sinds afgelopen maand bij de koplopers van het Zorgpact. De eerste ronde werd afgesloten door het Radboudumc, waarbij Roland Laan vertelde over het Innovatieproject van de Health Academy.

Ronde 2

In ronde 2 kwam Jonne Groot aan het woord (Ministerie van OCW) over ‘ruimte’ in de wet- en regelgeving en het ondersteuningsteam van het Zorgpact. Vervolgens spraken Pauline Amsing (Dulon College), Ilja Ezing (‘s Heeren Loo) en Alice van Wetten (CHE) over Lars. Clark Nowack volgde hun op met Smart Health, een incompany-opleiding voor medewerkers. Pascalle Neijenhuis sloot de ronde af met een korte introductie van het zorgbrede regionale actieprogramma 'Waard om voor te werken!'.

Het team van het Zorg- en Welzijnspact kijkt terug op een prachtige bijeenkomst waarmee we het jaar afsluiten. Binnenkort is het jaaroverzicht van 2017 te verwachten van het Zorg- en Welzijnspact.

 

Het team van het Zorg- en Welzijnspact kijkt terug op een prachtige bijeenkomst waarmee we het jaar goed afsluiten. Begin 2018 komt het jaaroverzicht 2017 van het Zorg- en Welzijnspact uit waarop alle resultaten en activiteiten van dit jaar terug te vinden zijn. Lees verder.

Meer informatie

Meer informatie over het Zorg- en Welzijnspact op de website onderwijsenarbeidsmarkt.gelderland.nl. Of neem voor meer informatie over de projecten en het Zorg- en Welzijnspact contact op met Tjerry Verhoeven, t.verhoeven@wzw.nl / 026 – 389 89 83.