Skip to main content

Bijeenkomst bewijsverzameling en het Waarschuwingsregister

Wil je aan de wet voldoen? Of werken aan een veilige zorgrelatie?

Het zorgvuldig verzamelen van bewijs bij het aantonen van grensoverschrijdend gedrag is essentieel. Hoe dat in z’n werk gaat, vertelde Ron Nieuwendijk (Hoffmann Bedrijfsrecherche) tijdens de bijeenkomst over het Waarschuwingsregister op 22 mei. In dit landelijke register voor VVT, GHZ en GGZ worden mensen geregistreerd die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. Concreet gaat het dan om diefstal, agressie en seksueel grensoverschrijdend gedrag van medewerkers jegens cliënten. Steeds meer organisaties zien de urgentie van dit register in. In Gelderland is onlangs LuciVer aangesloten.

Grensoverschrijdend gedrag zal iedere zorgorganisatie te allen tijde willen voorkomen. Om die reden is het Waarschuwingsregister ontwikkeld. Deelnemende organisaties screenen nieuwe sollicitanten in dit register. Dit gaat verder dan de Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Het houdt dan ook de integriteit en kwaliteit van zorg hoog en bevordert de sociale veiligheid. Inmiddels is het in diverse gevallen al succesvol gebleken en kon voorkomen worden dat iemand die vermeld stond in het register bij een andere zorgorganisatie aan de slag kon.

Els Stooker, Lid Raad van Bestuur LuciVer:

Veiligheid en kwaliteit van zorg van onze cliënten staat voor LuciVer bovenaan. Het Waarschuwingsregister is hierbij van toegevoegde waarde.

Niet zelf maar wat aanprutsen
Dat de bewijsvoering met grote zorgvuldigheid moet gebeuren, kon Ron Nieuwendijk de aanwezigen op de bijeenkomst vertellen. ‘Soms is het duidelijk dat er strafbaar gedrag is vertoond, maar blijkt er onvoldoende bewijs te zijn om over te gaan op aangifte en ontslag. Het verzamelen van bewijs blijkt dan behoorlijk ingewikkeld.’ Hij ging vervolgens in op de vragen: Welke risico’s spelen een rol? En wanneer kan deskundige hulp van politie en/of onderzoeksbureaus ingeschakeld worden? Duidelijk werd zeker: ‘Je moet vooral niet zelf maar wat aanprutsen met bewijsvoering’, aldus een van de aanwezigen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Voor een goed werkend systeem is het van groot belang dat zo veel mogelijk organisaties deelnemen aan het Waarschuwingsregister. De vraag aan organisaties is dan ook: Wil je enkel aan de wet voldoen? Of wil je werken aan een veilige zorgrelatie? ‘Door aan te sluiten, nemen organisaties hier gezamenlijk hun verantwoordelijkheid in’, zegt Loeke Salemans, projectmanager WZW. Landelijk sluiten ook steeds meer zorgorganisaties aan.

Die urgentie om gezamenlijk in de regio te gaan kijken of meerdere zorgorganisaties tegelijkertijd kunnen aansluiten bij dit register werd zeker gevoeld bij de aanwezigen. Loeke: ‘De organisaties hebben kennis kunnen nemen van wat het register inhoudt en het belang van zorgvuldige bewijsvoering. Als vervolgactie is afgesproken dat we gaan faciliteren om meerdere organisaties uit een (sub)regio bij elkaar te laten komen, om samen aan te sluiten bij het Waarschuwingsregister. Zo pakken de organisaties samen de verantwoordelijkheid om nieuw personeel te screenen.’ Ook de tips waren welkom, zoals om altijd het standaard registratieformulier Diefstal, vermissing en vernieling (op te vragen bij WZW en Hoffmann) te gebruiken.

Informatie
Wil je meer weten over het Waarschuwingsregister? Klik hier voor de animatie of ga naar www.wzw.nl/thema/instroom-en-imago/Waarschuwingsregister/. Of neem contact op met Loeke Salemans, 026 389 89 83 / l.salemans@wzw.nl.