Skip to main content

Er komt na negen jaar een einde aan de rol van Petri Embregts als directeur Behandelinnovatie en Wetenschap bij Dichterbij. De functie houdt in deze...

Het Zorg- & Welzijnspact is in het leven geroepen om de samenwerking tussen zorg, welzijn, overheid en onderwijs te intensiveren. Het levert...

Onder druk van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer heeft premier Rutte beloofd af te zien van bezuinigingen op de wijkverpleging. 'Dank daarvoor,'...

In de zorg komt steeds meer aandacht voor maatwerk. Initiatieven waarbij de patiënt centraal staat botsen echter vaak met bestaande structuren waarin...

IZZ en Vernet Kennisnetwerk gaan personeel in de zorg tijdens de Week van de Werkstress stimuleren vaker 'nee' te zeggen in hun werk. Dit moet ervoor...

De oppositiepartijen willen dat het kabinet een bezuiniging van 100 miljoen euro op de wijkverpleging schrapt. PvdA-leider Lodewijk Asscher diende...

De Sint Maartenskliniek heeft per 30 oktober René Penning de Vries benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht. Hij neemt de voorzittersrol over...

Hugo Borst en Carin Gaemers zetten hun strijd voor betere ouderenzorg voort, en richten zich hierbij ook op de thuiszorg. ‘Het probleem wordt nu...

Met de nieuwe Arbo-wet die 1 juli in werking trad, is de rol van de medezeggenschap sterker verankerd in de organisatie. De...

Het aantal gebruikers van patiëntportalen van ziekenhuizen varieert tussen de 5 en 20 procent. Het meest actief is de groep van 60-79 jaar. Dat blijkt...