Skip to main content

 Werkgevers in Zorg en Welzijn konden van 22 november tot en met 5 december 2017 intekenen op het SectorplanPlus. Met deze meerjarige subsidie van het...

Zorgrobots kunnen helpen in de aanpak van het personeelstekort in de zorg door taken van medewerkers over te nemen, maar worden daarvoor nog te weinig...

Verpleeghuizen geven steeds meer kwetsbare ouderen geriatrische revalidatiezorg. De ligduur is gehalveerd, terwijl het budget niet is gegroeid. ‘De...

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid wil de komende maanden een 'Pact voor de ouderenzorg' sluiten met alle organisaties die met deze zorg te...

Geld dat wordt vrijgemaakt om personeelstekorten op te lossen moet niet naar zorgorganisaties, maar naar regio’s. Samenwerken binnen de regio is de...

ien tot vijftien procent meer budget voor opleiding en verlaging van de werkdruk, dat is wat GGZ Nederland, Federatie Opvang, RIBW Alliantie, Mind...

De afgelopen weken konden leden en niet-leden een aanvraag indienen voor SectorplanPlus. Het loket voor SectorplanPlus is nu gesloten en er kunnen...

De Algemene Ledenvergadering WZW is met veertig aanwezigen goed bezocht. De bijeenkomst was een combinatie van een formeel gedeelte waarin de stand...

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 november verleenden de leden decharge aan de interim-RvT en werd de nieuwe RvT gepresenteerd. Bestuurders...

WZW werkt samen met haar leden, onderwijs, overheid en stakeholders aan het formuleren van een gedragen bestuurlijke visie op de regionale...