Skip to main content

Verpleeghuizen geven steeds meer kwetsbare ouderen geriatrische revalidatiezorg. De ligduur is gehalveerd, terwijl het budget niet is gegroeid. ‘De...

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid wil de komende maanden een 'Pact voor de ouderenzorg' sluiten met alle organisaties die met deze zorg te...

Geld dat wordt vrijgemaakt om personeelstekorten op te lossen moet niet naar zorgorganisaties, maar naar regio’s. Samenwerken binnen de regio is de...

ien tot vijftien procent meer budget voor opleiding en verlaging van de werkdruk, dat is wat GGZ Nederland, Federatie Opvang, RIBW Alliantie, Mind...

De afgelopen weken konden leden en niet-leden een aanvraag indienen voor SectorplanPlus. Het loket voor SectorplanPlus is nu gesloten en er kunnen...

De Algemene Ledenvergadering WZW is met veertig aanwezigen goed bezocht. De bijeenkomst was een combinatie van een formeel gedeelte waarin de stand...

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 november verleenden de leden decharge aan de interim-RvT en werd de nieuwe RvT gepresenteerd. Bestuurders...

WZW werkt samen met haar leden, onderwijs, overheid en stakeholders aan het formuleren van een gedragen bestuurlijke visie op de regionale...

Al bijna 20 organisaties in onze regio hebben zich voor deelname aan de landelijke Week van Zorg en Welzijn aangemeld. Van 12 tot en met 17 maart...

Hoe vitaal zijn jouw medewerkers? Wanneer je fit bent, profiteer je daarvan zowel tijdens je werk als privé. Als werkgever kunt u hieraan een bijdrage...