Skip to main content

Zorgorganisaties moeten een kwaliteitsplan en meerjarenbegroting opstellen om aanspraak te kunnen maken op het extra budget voor verpleeghuiszorg dat...

Het tweede tijdvak van SectorplanPlus is gesloten. Van 15 mei tot en met vrijdag 15 juni 23.59 uur was het mogelijk voor werkgevers in Zorg en Welzijn...

De eerste HBO-opleiding in Rivierenland is een feit. Ziekenhuis Rivierenland, de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Santé Partners (STMR), stichting...

VVT-organisaties die zij-instromers een zogeheten oriëntatiebaan aanbieden, kunnen voor de financiering hiervan een beroep doen op subsidieprogramma...

Met een bezoek aan de Plurynlocaties Kemnade en Werkenrode Jeugd gaf minister Hugo de Jonge van VWS gisteren het officiële startsein van het...

Op elf van de zeventien hbo-opleidingen verpleegkunde geldt komend jaar een numerus fixus, terwijl het personeelstekort in de zorg toeneemt. De...

Eenenvijftig werkzoekenden die graag in Zorg en Welzijn aan de slag willen, krijgen deze kans dankzij een nieuw ontwikkeld en verkort...

Het aantal werknemers in de ouderenzorg is na jaren van dalingen in 2017 voor het eerst gestegen. In de verpleging, verzorging en thuiszorg werkten in...

In de nieuwe privacywet AVG is 'grootschalige gegevensverwerking' een belangrijk begrip. Hierover waren onduidelijkheden. De Autoriteit...

In plaats van de hoofdlijnenakkoorden per sector moet er één integraal zorgakkoord komen voor de langere termijn. De uitdagingen waar de zorgsector...