Skip to main content

De regeldruk die zorgprofessionals en cliënten ervaren moet de komende jaren merkbaar verminderen. Het ministerie van VWS heeft daartoe samen met...

Veelbelovende behandelingen moeten sneller beschikbaar zijn voor patiënten, net als nieuwe medische technologie en medicijnen. Minister Bruno Bruins...

In het schooljaar 2016-2017 haalden 9400 mensen een diploma verpleegkunde, zowel op mbo- als hbo-niveau. Dat zijn er anderhalf keer meer dan tien jaar...

Innoforte uit Velp en Vreedenhoff uit Arnhem onderzoeken de mogelijkheid van een fusie. De ouderenzorgorganisaties verwachten door samen te gaan de...

Vrijwel alle zorgaanbieders zetten de extra middelen voor verbetering van de verpleeghuiszorg vooral in voor extra medewerkers en voor...

Elk kind dat uit huis is geplaatst krijgt een eigen mentor, de pleegzorg wordt standaard verlengd naar 21 jaar en het separeren van jongeren in de...

Organisaties met een goed idee voor de invulling van de maatschappelijke diensttijd kunnen vanaf vandaag financiële ondersteuning aanvragen. Hiermee...

De extra middelen voor verpleeghuiszorg lopen in 2021 op tot 13 miljard euro. Verpleeghuizen moeten met het extra geld meer personeel aannemen,...

Het nieuwe kwaliteitskader wijkverpleging zal een toenemend beroep doen op zelfredzaamheid. Het kwaliteitskader moet eind 2019 zijn ingevoerd, zodat...

Niet het Zorginstituut, maar het kabinet bepaalt voortaan weer hoeveel geld er wordt uitgetrokken voor de zorg. Dit blijkt uit een conceptwetsvoorstel...