Skip to main content

KPMG: zonder robots krijgen 300 duizend ouderen straks geen zorg

De inzet van zorgrobots kan toekomstige personeelstekorten opvangen, de huisartsen en thuiszorg ontlasten en ruimte capaciteit vrij maken voor de verbetering van zorg. Zonder de inzet van robots dreigen honderdduizenden ouderen in de komende decennia van zorg verstoken te blijven. Dat stelt accountantsbureau KPMG na een kosten- en batenanalyse.

KPMG heeft een analyse gemaakt van de maatschappelijke voor- en nadelen van de inzet van robots in de thuis- en huisartsenzorg, alsook van financiële kosten en baten. Volgens het accountantsbureau blijven 300 duizend ouderen in 2040 verstoken van zorg als er geen robots worden ingezet.

"Uit onze berekeningen blijkt dat in Nederland in 2040 180 miljoen uur aan zorg nodig is", licht Karina Kuperus, partner bij KPMG Health, toe. "Als we rekening houden met het feit dat steeds minder mensen in de zorg werkzaam zullen zijn, constateren wij dat slechts 80 miljoen uur aan zorg kan worden geboden. Het tekort van 100 miljoen uur staat gelijk aan de zorg voor ruim 300 duizend 80-plussers."

De inzet van zorgrobots zou moeten voorzien in dit tekort. Bovendien zou 4 procent extra capaciteit overblijven, waardoor de kwaliteit van de zorg zou kunnen worden verbeterd. KMPG stelt dat 30 procent van de repeterende taken van de thuiszorg binnen vijf jaar kan worden overgenomen door robots. Voor 2040 zou het zelf om 60 procent gaan.

Zelfstandigheid

De inzet van robots zou met name voor 80-plussers van belang zijn. Robots zouden ouderen kunnen ondersteunen bij huishoudelijke taken, helpen bij het ondernemen van eigen activiteiten en bijdragen aan sociale interactie. Daarnaast zouden ze een belangrijke rol kunnen spelen bij het verzamelen, analyseren en distribueren van medische data, aldus KPMG.

"De inzet van de zorgrobot leidt weliswaar mogelijk tot minder fysieke contacten, maar daar komt een grotere zelfstandigheid voor in de plaats”, zegt Kuperus. "Dit gaat gepaard met meer gevoel van eigenwaarde en kwaliteit van leven. Deze voordelen lijken belangrijker dan de vaak repeterende, kwalitatief magere contacten die de robot veelal zal vervangen."

Huisartsen

Ook het contact met de huisarts zou een stuk minder frequent kunnen zijn met de inzet van zorgrobots. 80-plussers zijn nu goed voor 40 procent van de huisartsbezoeken, stelt KPMG. Dat zou kunnen worden gehalveerd met digitale oplossingen.

"Medische informatie is sneller beschikbaar en de terugkoppeling van behandelinformatie verloopt efficiënter", stelt Kuperus. "Van de ongeveer 760 huisartsen die bezig zijn met 80+ zorg, zijn zo'n 140 artsen door de inzet van zorgrobots vrij te maken voor meer tijd en zorg voor patiënten. Gewoonweg door het proces van consulten en visites slimmer in te richten. Er komt voor huisartsen dus bijna 20 procent aan zorgcapaciteit vrij."

Bron: Skipr.nl