Waarden GAM

Het Gelders Arbeidsmarkt Model gaat uit van vier waarden:

  1. Zelfregie van de medewerker
  2. Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid
  3. Samenwerking gedeeld of boven de organisaties
  4. Overheid in een initiërende/ faciliterende rol

Zelfregie van de medewerker

Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun loopbaan. Zij nemen zelf de regie. Zij beschikken daarvoor over toegankelijke (digitale) hulpmiddelen. Denk aan het persoonlijke e-profiel op www.werkeninzorgenwelzijn.nl, waarin de medewerker zijn opleiding en competenties kan vermelden en zijn ontwikkeling kan bijhouden.

Werkgevers nemen zelfregie door met elkaar, zonder tussenkomst van de overheid, arbeidsmarktvraagstukken op te lossen.

Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid

Werkgevers creëren met elkaar regionale werkzekerheid om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden, om boventallige medewerkers in de regio aan de slag te houden en medewerkers op deze manier aan zich te binden voor de toekomst. 

Samenwerking gedeeld door of boven de organisaties

Organisaties werken samen vanuit het voor-én-door-elkaar-principe. Talenten worden optimaal ingezet voor én door en ten behoeve van collega-werkgevers. Bijvoorbeeld in de vorm van stages of het meedraaien met projecten. Zij kunnen zich verder ontwikkelen bij andere werkgevers.

Overheid in initiërende / faciliterende rol

Arbeid en arbeidsrelaties zijn primair een aangelegenheid van werkgevers en werknemers. Organisaties lossen samen hun arbeidsmarktproblemen op zonder tussenkomst van de overheid. Deze dient enkel als handhaver, toezichthouder en vangnet voor als het echt niet lukt om iemand van werk naar werk te helpen.