Summer School

Alle veranderingen op de arbeidsmarkt en in de regionale economie vragen vernieuwende aanpakken om binnen jouw organisatie de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Al snel zoek je naar een oplossing binnen bestaande structuren, waardoor je soms kansen mist. Het Gelders Arbeidsmarkt Model (GAM) biedt een innovatieve kijk op de arbeidsmarkt. Het is dé manier om als HRM’er te anticiperen op de arbeidsmarkt van de toekomst. De HRM’er van de toekomst is een arbeidsmarktinnovator!

Daag jezelf uit binnen onze Summer School en leer op innovatieve wijze vanuit het Gelders Arbeidsmarkt Model te kijken naar je vakgebied. Je wordt de HRM’er van de toekomst en maakt jouw organisatie toekomstbestendig op de arbeidsmarkt.

De HRM’er van de toekomst is de arbeidsmarktinnovator die: 

  • werkt vanuit vertrouwen aan goed werkgeverschap en goed werknemerschap vanuit zelfregie, samenwerking en inclusiviteit;
  • kent de regionale arbeidsmarkt en economie en weet in te spelen op kansen binnen- en buiten de organisatie om de juiste medewerkers op de juiste plek te krijgen;
  • veel kennis heeft van de interne arbeidsmarkt (HRM, Mobiliteit, Arbeidsvoorwaarden, etc.) en kan dit plaatsen binnen de economische ontwikkelingen in de regio;
  • kansen creëert voor werkzekerheid via netwerken en samenwerking;
  • een innovator is van sociale investeringen tussen mensen en organisaties waardoor economische prestaties en sociale vernieuwing elkaar versterken.

De Summer School Arbeidsmarktinnovator focust op de HRM-functie van de toekomst en biedt vier leerlijnen.

Leerlijn: Werkzekerheid, innovatie en waarden
Prof. Dr. Ruud Muffels
Hoogleraar sociaal-economie en directeur ReflecT, Research Institute on Flexicurity, Labor Market Dynamics en sociale cohesie aan de universiteit van Tilburg.

Leerlijn: Human capital en inclusief organiseren
Dr. Annet de Lange
Lector Human Resource Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Leerlijn: De sociale kant van innovatie en werken
Jaap Jongejan
Algemeen directeur van SBI-formaat / Landgoed Zonheuvel

Leerlijn: Werken aan vertrouwen in een nieuwe wereld
Mr. Erik Groot
Directeur bij werkgeversvereniging AWVN

 

Masterclasses, Bootcamp en werkateliers

De Summer School bestaat uit een combinatie van masterclasses, een tweedaagse bootcamp en werkateliers. In de bijgevoegde brochure vind je meer informatie over inhoud en data van de verschillende onderdelen. Samen met een team werk je aan een eindproduct dat je op 26 oktober presenteert aan collega’s, deelnemers, vakgenoten en een panel van deskundigen.

Neem voor meer informatie over de Summer School contact op met Nicolette Horn, n.horn@wzw.nl of Sandra Franken, s.franken@wzw.nl / 026 389 89 83.