Gelders Arbeidsmarkt Model

Het GAM gaat uit van gezamenlijk maatschappelijk verantwoord ondernemerschap met goed werkgeverschap en goed werknemerschap als uitgangspunten. Het heeft vier belangrijke waarden en een aantal randvoorwaarden om hier invulling aan te geven. 

De waarden fungeren tevens als toetsingskader voor regionale samenwerking en alle (te ontwikkelen) producten en diensten. Het GAM kent een inter(boven)sectorale arbeidsmarktbenadering. Het is nadrukkelijk een gedachtegoed, geen blauwdruk.

WZW gelooft in en handelt naar een intersectoraal gerichte en regionale arbeidsmarkt waarin:

  • De vraag van de werkgever, werkzekerheid en zelfregie van het individu centraal staan;
  • Commitment bestaat op een gezamenlijk gedachtegoed en daarbij behorende waarden;
  • Initiatieven met elkaar zijn verbonden waardoor kennisdeling en ontwikkeling ontstaan;
  • Aanwezige talenten bij werkgevers optimaal worden benut en ingezet (voor én door, en ten behoeve van collega-werkgevers);
  • Intersectorale samenwerking, transities en inzet van medewerkers gewoon zijn.

Het Gelders Arbeidsmarkt Model is ontwikkeld op basis van het gedachtegoed van het Transitioneel Arbeidsmarkt Model van hoogleraren Ruud Muffels en Ton Wilthagen en het Maaslandmodel van Jaap Jongejan, directeur SBI Formaat.