EVENEMENTEN

Workshop Onboarding

Met de oplopende tekorten in Zorg en Welzijn ligt een grote uitdaging in het behouden van (nieuwe) medewerkers. Je wil graag dat jouw medewerkers zich thuis voelen, effectief zijn en bij jouw organisatie blijven. Een goed onboarding programma biedt dan uitkomst.

Met een goed programma laat je nieuwe medewerkers sneller en beter thuisvoelen in de organisatie. Je behoudt hiermee je medewerkers en zorgt ervoor dat je medewerkers vanaf het begint sneller productief en betrokken zijn. Onboarding begint al bij het opstellen van een goede vacaturetekst (pre-boarding) tot aan het houden van een exitgesprek (offboarding).

Hoe staat het ervoor met het onboarding programma van jouw organisatie? In deze workshop, gegeven door Ardiënne Verhoeven, ga je aan de slag met het programma van jouw organisatie. Dit kan een huidig programma, of een aanzet tot nieuw programma zijn. Je gaat zelf in subgroepen aan de slag met behulp van de Onboarding Monitor. Daarnaast stel je actiepunten en condities op, om doelstellingen te behalen met onboarding.

Aan het eind van deze middag:

  • Heb je een goed beeld van onboarding gekregen
  • Neem je concrete acties voor onboarding mee naar huis.

Deze workshop valt onder het Netwerk Recruitment en is onderdeel van het actieprogramma Waard om voor te werken! (actielijn 2). Zie voor het gehele actieprogramma en de actielijnen www.wzw.waardomvoortewerken.nl.

Deze bijeenkomst is geschikt voor:

  • HR managers, -adviseurs, -medewerkers
  • Recruiters en recruitment adviseurs
  • Lijnmanagers

ONBOARDING MONITOR
Ter voorbereiding vul je voorafgaand aan de workshop de Onboarding Monitor in. Je ontvangt vervolgens een individuele rapportage en met deze uitkomsten krijg je inzicht in de status van het onboarding van jouw organisatie. Tijdens de workshop worden de algemene resultaten teruggekoppeld. Vervolgens wordt je in subgroepen ingedeeld bij andere deelnemers die te maken hebben met dezelfde problematiek.
Meer informatie over de monitor vind je op www.onboardingmonitor.nl

Workshopleiders
De workshop wordt gegeven door Ardiënne Verhoeven en Bert Holman. Ardiënne Verhoeven is oprichter van Workwonders, auteur van Onboarding en Recruitment en heeft samen met Bert Holman de Onboarding Monitor ontwikkeld.

PROGRAMMA
12.45 - 13.00     Inloop
13.00 - 14.00     Introductie Onboarding, door Ardiënne Verhoeven
14.00 - 15.30     Aan de slag in subgroepen
15.30 - 16.30     Gezamenlijke bespreking van de actiepunten en condities.
16.30 -               Aansluitende borrel.


Datum en tijd
Donderdag 28 juni, van 13.00 tot 16.30 uur (inloop vanaf 12.45 uur)

Locatie
Nog nader te bepalen.

Kosten
Deze bijeenkomst is gratis voor leden van WZW.
LET OP: Deze workshop heeft een maximum van 30 deelnemers. Indien er meer aanmeldingen zijn, hebben deelnemers van het actieprogramma Waard om voor te werken! voorrang.

Voorbereiding
Na aanmelding ontvang je de Onboarding Monitor, vul deze voorafgaand aan de workshop in.

Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karin van Roosmalen, 026 389 89 83 / k.vanroosmalen@wzw.nl.


>>AANMELDEN KAN VIA DEZE LINK<<

Aanmelden

Vul hieronder uw gegevens in