EVENEMENTEN

Start Strategische Denktank Lerende Gemeenschap

Met het actieprogramma Waard om voor te Werken komen de verenigde werkgevers in Zorg en Welzijn bij WZW in actie tegen de arbeidsmarkttekorten.

Een heldere ambitie betreft het organiseren van een Lerende Gemeenschap met een eigen strategische ontwikkelagenda. Op 23 januari start de bestuurlijke denktank met het uitwerken van hun visie.


Programma

13.30 - 14.00 uur Inloop
14.00 - 14.45 uur     Welkom
14.45 - 15.00 uur Pauze
15.00 - 16.15 uur Lerend op Avontuur? Door lector Frans de Vijlder*
16.15 - 17.00 uur     Onze eigen Strategische Denktank
17.00 Afsluiting

Inhoud

Welkom
Tijdens het welkomstwoord presenteert WZW het position paper Onderwijs-Arbeidsmarkt en aftrap Strategische Denktank Lerende Gemeenschap.

Wat kunnen we leren van het traject: Lerend op Avontuur? Door lector Frans de Vijlder

Dr. Frans de Vijlder (1955) is HAN-lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties en leading lector van het Kenniscentrum Publieke Zaak. Hij publiceert regelmatig over bestuur, beleid en organisatie, politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen, strategie, toezicht en verantwoording, interne organisatie en professionals governance, globalisering en financiering.

Vanuit zijn vele praktijkgerichte onderzoeken inspireert hij ons voor het opzetten van een Strategische Denktank Lerende Gemeenschap. In zijn betoog zal hij o.a. ons meenemen naar de ervaringen binnen het project Lerend op Avontuur  die de 8 Achterhoekse gemeenten en de samenwerkende BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) onlangs op initiatief van HAN-lector Frans de Vijlder zijn aangegaan. 

De Strategische Denktank

  • Wat is ons doel?
  • Hoe gaan we het organiseren?
  • Welke vervolgafspraken maken wij?


Datum
Dinsdag 23 januari 2018 van 13.30 - 17.00 uur

Locatie
WZW of nader te bepalen

Voor wie
Bestuurders die het actieprogramma Waard om voor te werken hebben ondertekend (zijnde leden en onderwijspartijen).

Aanmelden
Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier.

Aanmelden

Vul hieronder uw gegevens in