EVENEMENTEN

Masterclass proeftuin Tinybots: sociale robot Tessa zorgt voor preventief HR beleid!

Gemiddeld genomen is één op de drie zorgverleners naast hun werk in Zorg en Welzijn ook in de privésituatie mantelzorger. We zien dat daarmee een steeds groter beroep gedaan wordt op de belastbaarheid van zorgmedewerkers. Hoe zorg je ervoor dat de medewerkers in jouw organisatie fit en vitaal blijven, zodat ze zowel de zorg voor de cliënten als de mantelzorgtaken voor hun naaste goed kunnen blijven uitvoeren? In de masterclass Proeftuin Tinybots op 5 juni leren we meer over hoe we nieuwe technologie – en specifiek de sociale robot Tessa - kunnen inzetten voor preventief HR-beleid.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor:

 • HR-managers
 • HR-professionals die zich bezighouden met mantelzorgbeleid

INHOUD

Tessa de sociale robot biedt mantelzorgers de helpende hand!

Tessa de sociale robot (firma Tinybots) helpt ouderen op een motiverende manier te herinneren aan de algemene, dagelijkse handelingen: Gordijnen opendoen, koffiezetten, een boterham smeren, rondje lopen. Tessa geeft structuur aan de dag, zij doet een beroep op de hulpbehoevende oudere om alert en in beweging te blijven. Op deze manier kan de mantelzorger ontlast worden. Dat blijkt uit de voorlopige onderzoeksresultaten van de proeftuin Tinybots waarin Tessa onder een grote groep ouderen met dementie is ingezet.

In deze masterclass staat onder meer centraal welke kansen Tessa biedt om duurzame inzetbaarheid onder medewerkers te vergroten. We bekijken dit aan de hand van de resultaten uit de proeftuin Tinybots en het Duurzame Inzetbaarheid onderzoek dat in de regio onder een groot aantal zorgorganisaties heeft plaatsgevonden.

Doel is om hiermee een nieuw onderzoeksperspectief aan te brengen in de proeftuin Tinybots en toe te werken naar een vernieuwend mantelzorgbeleid voor medewerkers. 

We gaan in op de mogelijke waarde die Tessa in preventief mantelzorgbeleid kan vormen. Daarbij komt aan de orde:

 • Is Tessa een voorbeeld van HR ontziebeleid of is het juist meer gericht op behoud van welzijn van de medewerker?
 • Is er een relatie tussen het verlenen van mantelzorg en het werkvermogen van de werknemer
 • Waarom is juist nu het juiste moment aangebroken om in actie te komen om deze relatie positief te beïnvloeden?
 • Waar hoort Tessa in het HR-beleid?
 • Wat moeten we onderzoeken?
 • Wie doet er mee aan het vervolgonderzoek van de proeftuin Tinybots?

dr. Marian Adriaansen, lector innovatie in de care:

‘De kwantitatieve metingen laten zien dat de volhoudtijd van de mantelzorger gelijk blijft bij een toenemend aantal uren zorg en de kwalitatieve resultaten geven aan dat de mantelzorger zich ontlast voelt.’

dr. Annet de Lange, lector HRM:

‘Tessa is een prachtig voorbeeld van "sociaal ontwerp" technologie waarbij de interactie tussen mens en techniek positieve gevolgen kan hebben voor de duurzame inzetbaarheid van zorgverleners met mantelzorg vraagstukken.’ 

Aan het programma werken mee:

 • HAN lectoren: dr. Marian Adriaansen (lector Innovatie in de Care), dr. Annet de Lange (lector HRM), Sarah Detaille (associate lector HRM)
 • Organisaties: Anita van Hoof (BrabantZorg), Tijn Gerrits (Driestroom), Wang Long Li (Tinybots)
 • Zorgalliantie: Jonathan van Deutekom
 • WZW: Pieternel van Heijst

Datum en tijd
Dinsdag 5 juni, van 15.30 tot 17.30 uur

Locatie
Zorgalliantie, locatie HAN VDO, Groenewoudseweg 1 Nijmegen

Aanmelden
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar zorgalliantie@han.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieternel van Heijst, p.vanheijst@wzw.nl / 026 389 89 83.

Aanmelden

Vul hieronder uw gegevens in