EVENEMENTEN

Algemene ledenvergadering WZW en impactbijeenkomst 'Waard om voor te werken!'

Wil je weten hoe we met ons zorgbrede Actieprogramma Waard om voor te Werken! met elkaar de tekorten op de arbeidsmarkt voor alle branches in onze regio aanpakken? Wil je zelf nieuwe acties inbrengen en verbindingen leggen? Kom dan op woensdag 25 april naar de: Impactbijeenkomst Waard om voor te werken!

Tijdens de Impactbijeenkomst op 25 april presenteren we elkaar de resultaten van de gezamenlijke acties van ons zorgbrede Actieprogramma. Dit doen we in een gecombineerde bijeenkomst: Algemene Ledenvergadering WZW en de Impactbijeenkomst Waard om voor te werken!.

Het afgelopen half jaar hebben deelnemers van het Actieprogramma Waard om voor te werken! hard gewerkt om de tekorten in Zorg en Welzijn aan te pakken. Op 13 september 2017 ondertekenden 35 organisaties (werkgevers, onderwijs, overheid) hun Actieprogramma. Acties zijn gestart, de eerste resultaten zijn behaald, nieuwe organisaties aangesloten en het programma wordt steeds verder geconcretiseerd en uitgebreid voor alle branches. Op 25 april delen we onze resultaten en onderzoeken we samen nieuwe kansen en mogelijkheden om het Actieprogramma nog verder uit te breiden en voor alle branches van toegevoegde waarde te laten zijn.

Ben je al aangesloten bij het actieprogramma Waard om voor te werken! en benieuwd naar de resultaten van de acties tot nu toe? Of wil je met jouw organisatie aansluiten bij het Actieprogramma, verbindingen leggen en samen nieuwe kansen en mogelijkheden onderzoeken? Dan is deze bijeenkomst dé kans om je te laten informeren. Welke acties zijn voor uw organisatie of branche belangrijk? Sluit aan en/of breng nieuwe acties in. Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

SectorplanPlus informatiebalie
Om subsidie van SectorplanPlus te verkrijgen is onderschrijving van het Actieprogramma een vereiste vanuit het ministerie van VWS. Tijdens de Impactbijeenkomst is er daarom een informatiebalie SectorplanPlus, waar je al je vragen kunt stellen.


Programma
12.00 - 12.45     Algemene Ledenvergadering
12.45 - 13.15     Lunch
13.15 - 13.30     Inloop Impactbijeenkomst
13.30 - 13.45     Opening Impactbijeenkomst: Toke Piket (RvT WZW en RvB Waalboog),
                          Pascalle Neijenhuis (Directeur-Bestuurder a.i. WZW) en Michiel Scheffer
                          (gedeputeerde van de provincie).
13.45 - 14.45     Diverse bestuurders lichten per actielijn hun regionale ambitie toe &
                          deelnemers delen successen
14.45 - 15.00     Pauze
15.00 - 16.15     Sub-sessie: Verkennen, aansluiten bij bestaande acties en inbrengen nieuwe acties. 
16.15 - 17.00     Afsluiting en netwerkborrel

Onderwerpen ALV 

  • Opening, vaststellen agenda en mededelingen 
  • Verslag Algemene Ledenvergadering 23 november 2017
  • Stand van zaken bureau (directeur-bestuurder a.i. Pascalle Neijenhuis)
  • Financiële jaarstukken 2017
  • Rondvraag en afsluiting

Datum
Woensdag 25 april 2018 van 12.00 uur - 17.00 uur, met aansluitend een netwerkborrel.

Locatie
Pathé Arnhem | Oude Stationsstraat 20 | 6811 KE Arnhem

Meer informatie
Voor vragen en meer informatie over de ALV kun je contact opnemen met Wendy Penning (w.penning@wzw.nl).

Voor meer informatie over de Impactbijeenkomst kun je terecht bij Wies Koopman (w.koopman@wzw.nl)

 

<<AANMELDEN KAN VIA DEZE LINK<<

LET OP: graag bij 'opmerkingen' invullen of je voor de ALV, de impactbijeenkomst 'Waard om voor te werken' of voor beide komt.

 

Aanmelden

Vul hieronder uw gegevens in