• Iedere onderneming wil dat de in-, door– en uitstroom van medewerkers zo voorspoedig mogelijk verloopt. Daar zijn zowel werkgever als werknemer het meeste bij gebaat. Welke mogelijkheden, creatieve ideeën kunnen we hier samen op bedenken en hoe gaan we dat in de praktijk brengen?

    20 NOVEMBER 2018
  • Voor de regio’s Midden-Gelderland en Zuid-West Gelderland kan WZW opnieuw de subsidie SectorplanPlus ten behoeve van het opleiden van medewerkers beschikbaar stellen. Het biedt organisaties de kans te investeren in het behoud en de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Gezien de tekorten op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn is dat van groot belang, ook in onze regio. Op 1 januari 2019 start het derde tijdvak voor SectorplanPlus. De aanvraagperiode loopt van 3 december 2018 tot en met 21 december 2018. Kom ook en laat je informeren over hoe jouw organisatie gebruik kan maken van het derde tijdvak van SectorplanPlus!

    22 NOVEMBER 2018
  • Briljante mislukkingen op tafel Wij nodigen u alvast van harte uit om op 22 november de tweede WZW Bestuurderstafel Zorg en Welzijn bij te wonen. Geïnspireerd door een gastspreker en onder het genot van een goed diner wordt het een avond waarin u samen met andere bestuurders van bij WZW aangesloten organisaties kennismaakt en gezamenlijke belangen bespreekt als vooruitblik op samenwerking op de arbeidsmarkt in 2019 en verder.

    22 NOVEMBER 2018