Skip to main content

Iedere onderneming wil dat de in-, door– en uitstroom van medewerkers zo voorspoedig mogelijk verloopt. Daar zijn zowel werkgever als werknemer het...

Sinds de zomer van 2016 is er sprake van een omslag op de Gelderse arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn. Er vielen met name nog ontslagen onder...

De Raad van Toezicht van WZW nodigt u van harte uit voor de ALV op donderdagmiddag 23 november! Tijdens deze ALV dragen wij ook nieuwe leden van de...

Voor zorg- en welzijnsorganisaties zijn diensten niet altijd goed en betaalbaar meer te realiseren. Een externe oplossing is niet altijd gewenst....

Het Zorg- en Welzijnspact wil de samenwerking intensiveren tussen Zorg, Onderwijs en Overheid. Actiegericht, lerend en werkend. In deze bijeenkomst...

Iedere onderneming wil dat de in-, door– en uitstroom van medewerkers zo voorspoedig mogelijk verloopt. Daar zijn zowel werkgever als werknemer het...

Iedere onderneming wil dat de in-, door– en uitstroom van medewerkers zo voorspoedig mogelijk verloopt. Daar zijn zowel werkgever als werknemer het...

Mensen leren elke dag op hun werk. En toch noemen we leren vaak een training of een cursus. Informeel leren is geen project, het is een programma dat...

Iedere onderneming wil dat de in-, door– en uitstroom van medewerkers zo voorspoedig mogelijk verloopt. Daar zijn zowel werkgever als werknemer het...

Iedere onderneming wil dat de in-, door– en uitstroom van medewerkers zo voorspoedig mogelijk verloopt. Daar zijn zowel werkgever als werknemer het...